Zadowalające wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym

ArcticPaper
- reklama -

W I kwartale 2018 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 789,7 mln PLN (w porównaniu do 773,9 mln w I kwartale 2017 r.) oraz zysk EBITDA na poziomie 71,2 mln PLN (wobec 75,5 mln PLN rok wcześniej). Segment papieru osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 573,6 mln PLN (wobec 575,1 mln PLN) oraz zysk EBITDA na poziomie 31,1 mln PLN (39,1 mln PLN).

- reklama -

Dalszy wzrost cen celulozy wywiera presję na marże. Jednak w ciągu kwartału wprowadziliśmy podwyżki cen, które częściowo kompensują rosnące koszty, planujemy także kolejne podwyżki.  Zmiany kursowe euro, dolara i korony szwedzkiej były w znaczącej części pozytywne dla segmentu papieru.

Na wyniki minionego okresu wpływ miały zakłócenia produkcji w zakładzie w Grycksbo, które wystąpiły podczas uruchomienia maszyny papierniczej PM10 po wdrożeniu planowanej inwestycji i przeprowadzeniu konserwacji oraz związany z tym przestój. Dodatkowo, w tym roku Wielkanoc wypadła w I kwartale, co również przyczyniło się do zmniejszenia sprzedaży w tym okresie.

Produkcja w I kwartale 2018 r. wyniosła 169 000 ton (w porównaniu do 176 000 ton rok wcześniej), przy korzystnej strukturze produktów, w tym zwiększeniu sprzedaży marki premium Munken. W minionym okresie podjęta została decyzja o inwestycji w wysokości 7 mln EUR w rozbudowę elektrowni wodnej w papierni Munkedal, w celu wzmocnienia zrównoważenia środowiskowego zakładu, a także jego konkurencyjności.

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, w I kwartale przychody netto wzrosły o 15% do 541 mln SEK (wobec 472 mln SEK rok wcześniej ), a EBITDA o 31% do 101 mln SEK (77 mln SEK).Pełny raport dostępny jest na stronie: http://www.rottneros.com/investors/financial-reports/

W minionym kwartale widoczne były ponownie korzyści wynikające z połączenia biznesowych operacji w segmencie papieru z naszymi większościowymi udziałami w produkującym celulozę Rottneros AB. Wyniki tego kwartału potwierdzają, że ​​obrany kierunek rozwoju jest właściwy. Obecnie naszym priorytetem jest kontynuacja wdrażania naszej strategii zwiększania rentowności w segmencie papieru.

Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.