Zakłady Artystyczne ART na 4 PRINT WEEK

Zakłady Artystyczne ART wraz ze swoimi partnerami - GL Optic i firmą OKI - zaprezentowały swoją ofertę podczas niedawno zakończonych w Poznaniu targów 4 Print Week. Wystawa dla firmy zakończyła się sukcesem, a najnowsze prezentowane tam rozwiązanie GL Optic - GL Spectrolux (precyzyjny i szybki – jak podkreśla jego producent - miernik światła) został nagrodzony podczas tego wydarzenia Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Stoisko Zakładów Artystycznych ART

Nagrodzone urządzenie – GL Spectrolux – jest, jak podkreśla producent, odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku. Tradycyjne systemy oświetleniowe coraz częściej zastępowane są bowiem energooszczędnym oświetleniem, bazującym na technologii LED.

- reklama -

„Do oceny jakości takiego oświetlenia – mówi Mikołaj Przybyła, prezes GL Optic – potrzebny jest odpowiedni sprzęt pomiarowy. Nasza firma stworzyła więc szybkie i precyzyjne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w wielu branżach. Mogą z niego korzystać drukarnie (mamy tu już za sobą wdrożenia), przygotowalnie DTP, pracownie graficzne i fotograficzne oraz wiele innych firm i osób, które profesjonalnie zajmują się pracą z kolorem.

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie również do pomiaru oświetlenia specjalistycznego chociażby w branży medycznej, komunikacyjnej i transportowej, architektonicznej, artystycznej, przy tablicach informacyjnych i do kontroli światła dla roślin i zwierząt”.

„Dzięki GL Spectrolux – dodaje Sławomir Wojtaś – użytkownik może dokładnie i rzetelnie zbadać fotometryczne i kolorymetryczne właściwości systemu oświetleniowego. Ponieważ branża poligraficzna jest tą, w której oświetlenie jest jednym z parametrów decydujących o powodzeniu realizacji zlecenia, bardzo nas cieszy, że podczas targów odnotowaliśmy wiele wizyt drukarzy zainteresowanych tym produktem. Rozpoczęliśmy też wiele rozmów handlowych, nie tylko z przedstawicielami branży poligraficznej, dlatego nasz udział w targach uważamy za udany”.

Na podstawie innformacji PAI

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.