Co to znaczy nowoczesna drukarnia?

Andrzej Kunstetter
- reklama -

Co to znaczy nowoczesna drukarnia?… Na to pytanie starał się odpowiedzieć Andrzej Kunstetter podczas jednodniowego seminarium, jakie dobyło się w firmie Heidelberg Polska 16 grudnia 2014 r. Przysłuchując się prelekcji postanowiliśmy przybliżyć Państwu jej fragmenty, ponieważ wnioski na końcu są jak najbardziej interesujące, a tematy poruszane podczas prezentacji wyjątkowo dokładnie pokazują, jak dużo mamy do poprawy w naszej drukarni.

- reklama -

Andrzej Kunstetter: Świat idzie do przodu. Dokładnie tak samo jest w naszej branży. Poszukujemy obszarów działania, w których będziemy mogli sprostać nowym wymaganiom rynku. One cały czas się zmieniają. Powstają nowe technologie i to nie po to, by tylko były, ale przede wszystkim by podnosić wydajność, obniżać cenę, zwiększać prędkość, poprawiać jakość. Jednym z najistotniejszych elementów są współczesne metody komunikacji. Nie tak dawno były to pliki wgrywane na dyski twarde, a następnie płyty CD czy DVD. Dzisiaj większość danych przesyłanych jest z wykorzystaniem Internetu.

Dla nas, poligrafów okazuje się, że pojawia się pytanie następujące: czy wystarczy wykorzystać sieć do przesyłania danych, czy jednak warto tę współpracę zacieśnić z naszym klientem?

Nowoczesna drukarnia to taka, która jest wyposażona w nowoczesny park maszynowy i sprzęt. Co to w gruncie rzeczy oznacza? O tym trochę później. Nowoczesna drukarnia, to także taka, która spełnia współczesne wymogi ekologiczne, w tym: zużycie energii, zanieczyszczenie środowiska oraz hałas. To także zautomatyzowany proces technologiczny, może nie maksymalnie ale optymalnie, wykorzystująca współczesne systemy zarządzania produkcją, spełniająca wymogi norm jakościowych oraz wykorzystująca współczesne sposoby komunikacji.

Dzisiaj możemy już jasno sobie powiedzieć, że zużycie energii o której wspomniałem wcześniej, to nie tylko ekologia, to także znacznie mniejsze koszty dla drukarni. Ważne dla nas jest jednak to, by odnaleźć odpowiedni balans pomiędzy oszczędnościami w eksploatacji a kosztem samych urządzeń energooszczędnych, które są dzisiaj drogie. Jednak zazwyczaj mniejsze zużycie energii przez urządzenia to także mniejsze koszty odprowadzenia ciepła. Wytworzone ciepło mają wyrównać dla przykładu urządzenia klimatyzacyjne, zatem kolejna inwestycja może okazać się zwiększeniem kosztów dla drukarni. Warto i takie detale brać pod uwagę, myśląc o swojej drukarni.

Z tym wiąże się także temat zanieczyszczania środowiska. Tutaj reguły są jasne dla wszystkich, w dodatku takie same. Państwo stworzyło mechanizmy, czyli wymogi prawne oraz kary i ulgi. Możemy z tego korzystać w równym stopniu, jak nasza konkurencja. Tym samym nowoczesna drukarnia to także tak, która nie jest uciążliwa dla otoczenia, w którym się znajduje. Zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie niedaleko od drukarni znajdują się gospodarstwa domowe i osiedla.

Przejdźmy do trójkąta, w którym bardzo łatwo wyobrazić sobie miejsce naszego biznesu. Czyli jeżeli drukujemy szybko, to nie będzie dobrze i tanio. Jeżeli będzie tanio i szybko, to nie będzie dobrze. A jeżeli będzie tanio i dobrze, to nie będzie szybko.

Naszą wydajność możemy zwiększyć na przykład po przez inwestycje w urządzenia ale także po przez poprawienie wydajności naszej organizacji. Może być to model, w którym każde stanowisko odpowiada za swoją konkretną pracę. Dzisiaj możemy wybierać sobie różne systemy pracy w oparciu o bardzo rozbudowane oprogramowanie. Rolą dostawcy oprogramowania jest ułatwienie w podjęciu właściwej decyzji. Innym rozwiązaniem jest system pracy oparty na zadaniach. W tym rozwiązaniu posiadamy jeden serwer, który obejmuje swoją pracą opiekę nad całością poszczególnych zadań. Może być to pomoc w komunikacji ze światem zewnętrznym. W tym rozwiązaniu mamy dwa moduły: system zdalnego dostępu oraz system Web-to-Print.

Czym one się różnią?

System zdalnego dostępu to współpraca w oparciu o platformę B2B, gdzie mamy dwa podmioty współpracujące ze sobą. Może to być drukarnia i wydawnictwo, lub drukarnia i jeden większy klient. W rozwiązaniu tym nie mamy dostępnych żadnych narzędzi do projektowania konkretnych prac. Wszystkie narzędzia są ukierunkowane na realizację konkretnego zlecenia, z wykorzystaniem zaawansowanych procesów kontrolnych, w których istnieje między innymi wiele etapów akceptacji pośredniej. To także pełna kontrola nad procesami. Ale nie ma tutaj modułu związanego z realizacją płatności online. Zastosowanie to oczywiście uproszczenie komunikacji pomiędzy klientem i drukarnią z pełną kontrolą wszystkich prac technologicznych.

System Web-to-Print posiada podobnie, jak wcześniej omówiony moduł B2B. Posiada również B2C, zatem możliwość kontaktu z klientem pochodzącym z dowolnego miejsca. Co więcej, wszystkie procesy kontrolne w tym rozwiązaniu są niezwykle proste i nie istnieje coś, co moglibyśmy nazwać akceptacją pośrednią lub pełną kontrolą na procesami produkcyjnymi. System ten jednak posiada moduł z możliwością wykorzystania płatności online. Zastosowanie to zdalne zlecania prac prostych i złożonych, dedykowanych lub powtarzalnych w sposób jak najbardziej automatyczny.

Skupmy się na procesach związanych z automatyzacją. Plik źródłowy wpada do systemu, przetwarzany przez oprogramowanie, tworzą się formy drukowe i trafiają one na maszynę drukującą. Tutaj już musi zaistnieć czynnik ludzki, czyli obsługa maszyny drukującej. Automatyzacja może dotyczyć stref farbowych. Oczywiście, można tutaj dołożyć również wszystkie procesy występujące na dalszych etapach produkcji, czyli introligatorni. Ale to tylko teoria. W praktyce występuje wiele różnych elementów, które zatrzymują ten proces. Począwszy od preflightu, w którym  możemy dostrzec błędy i je poprawić. Następnym procesem jest optymalizacja barwy, która również i tutaj może zatrzymać nam produkcję.

Podobnie jest na etapie impozycji, proofa czy wreszcie przesyłanie danych do naświetlania. Każdy z tych etapów posiada wiele punktów zapalnych, w których mogą pojawić się błędy. To one powodują, że realny czas realizacji konkretnego zlecenia nagle się wydłuża. Zatem automatyzacja to znalezienie rozwiązania optymalizującego procesy produkcyjne i ich zatrzymanie w miejscach, które są z góry przewidziane i możemy je zaplanować.

Dobrze jest pamiętać, że tylko pozornie operacje przynoszące straty w efekcie końcowym powiększają zysk. Przykładem może być sprawdzenie plików przygotowanych przez klienta. Wczesne wykrycie wszelkich występujących błędów może zabezpieczyć nas na etapie początkowym przed dalszymi konsekwencjami: stratą czasu, materiałów i pieniędzy. Duże oszczędności składają się z sumy małych, pozornie nieznaczących kroków. By to osiągnąć trzeba bardzo dobrze znać realia swojej drukarni by dobrze zoptymalizować cały proces produkcyjny.

Kolejnym etapem wybranym dla pokazania oszczędności jest proof, czy etykieta paletowa. Można powiedzieć, że etykieta paletowa to zbędny element. Ale wyobraźmy sobie konsekwencje skierowania palety wydrukowanej pracy do dalszej obróbki z niewłaściwymi danymi. Praktycznie całość pracy należałoby powtórzyć (druk). Pozorna inwestycja w dokładne opisanie palety powoduje, że jeden mały element układanki zdejmuje nam potężny problem, który może powstać z powodu pomyłki człowieka.

Ważne elementy nowoczesnej drukarni to także komunikacja pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, możliwość wykonania zaplanowanych bardzo dokładnie pomiarów, czy też zmiany w zarządzaniu daną pracą – w jej karcie technologicznej. To także zarządzanie między innymi stanami magazynowymi, planem produkcji itd.

Musimy wreszcie zdać sobie sprawę z tego, że czasy,  gdy jednym szybkim ruchem mogliśmy uzyskać wielkie zyski minęły bezpowrotnie, bo co mogliśmy zrealizować szybko już zrobiliśmy. Dziś musimy dbać o drobne oszczędności, które w sumie prowadzą do powiększenia zysków. Podstawą jest znajomość swojej drukarni.

Najważniejszym tematem  jaki chciałbym zawrzeć w podsumowaniu tej części jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie mogli Państwo bardzo dokładnie przeanalizować całą drukarnię od strony zarządzania, przepływu informacji, kosztów faktycznych poniesionych do realizacji konkretnego zlecenia oraz znalezienia takich narzędzi, które pozwolą Wam na pełną optymalizację produkcji, a przez to osiągania większych zysków w działalności poligraficznej.

- reklama -


A N K I E T A

Zapraszamy do udziału w ankietach przygotowanych przez nasza redakcję. Ich omówienie w części będziemy prezentowali na łamach czasopisma, a raz w roku w wydaniu styczniowym przedstawimy podsumowanie.